Fisa evaluare DCN

 

 

Anexa 6

 

Scoala Gimnaziala Victoria

Str. Nuferilor , Nr. 334

Com Victoria, Jud. Braila

                                                                  

 

                                                                      Fisa de evaluare*

                                                                Dosar candidatura nr.                   

Candidat:

 

CV Europass(anexa 6.1)    80 puncte

Nr. Crt.

Criterii de evaluare

Subriterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Observatii

1

Studii

10 p

a) universitare

b) postuniversitare

c)doctorat

7

2

1

 

 

2

Experienta in activitate dovedita in:

a)functii de conducere, indrumare si control(director, director adjunct)

b)membru in CA, responsabil de comisie metodica/arie curriculara

c)coordonator de proiecte si programe

 

5

 

 

3

 

2

 

 

3

Participare la stagii de formare /perfectionare in specilaitate si/sau management educational

a)locale/regionale/nationale

b)internationale

c)lucrari de specialitate si/sau management educational publicate cu ISSN/ISBN

d)articole de management educational sau de specialitate cu ISSN/ISBN

 

5

5

5

 

 

5

 

 

4

Capacitati organizatorice si de participare la desfasurarea activitatilor metodice,olimpiade, concursuri scolare, activitati de voluntariat, sesiuni de comunicari si referate la nivel local, judetean, national, international demonstrate prin decizii, adeverinte, procese-verbale.

a)Local

b)Judetean

c)National

d)International

5

5

5

5

 

 

 

5

Cunostinte de operare pe calculator

Cunostinte de operare pe calculator

10

 

 

6

Abilitati de comunicare in limba engleza dovedite prin documente

Diploma de licenta/ foaie matricola /curs

10

 

 

Total

80

 

 

 

     *Activitatea desfasurata in ultimii 5 ani

 

 

INTERVIU(anexa 6.2)

Nr. crt

Domenii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1

Ghidul progarmului Erasmus+ 2019

10

 

2

Abilitati de comunicare in limba engleza

10

 

Total

20

 

 

           

 

 

TOP