"Drumul catre normalitate"

„...şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură ale acestora”

(direcţii de acţiune, introducere, 3, Declaratia de la Salamanca 1994)

DESPRE SCOALA VICTORIA

Din punct de vedere geografic scoala Victoria este situata in partea de SE a tarii si in partea de S-SV a judetului Braila. Comuna Victoria se afla intre paralele de 44"45' si 44"53' latitudine nordica si meridianele de 25"58' si 26"09' longitudine estica..

Viziunea Manageriala a scolii

Ne propunem să devenim o școală performantă, apreciată de către elevi, părinți, comunitatea locală pentru eficiența actului instructiv – educativ, asigurarea egalității de șanse, asigurarea condițiilor necesare unui învățământ de calitate.

Misunea unitatii scolare

Suntem o echipă profesionistă și încercăm să investim în resurse moderne, să lucrăm în parteneriat cu părinții și cu membrii comunității locale. Dorim să asigurăm elevilor noștri șanse egale în educație, creând un mediu prietenos și stimulativ în scopul valorizării tuturor elevilor.

Ne propunem ca elevii noștri să dobândească abilitățile, deprinderile și cunoștințele necesare pentru a deveni cetățeni responsabili care să contribuie la dezvoltarea comunității locale, naționale și europene.

Proiectul Erasmus+

Odată cu începerea noului an școlar, Școala Gimnazială Victoria dă startul proiectului european “Drumul către normalitate”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației si Formării Profesionale, programul Erasmus+, acțiunea cheie 1 – destinată mobilităților cu scop de formare. Valoarea totală a proiectului este de 24.825 Euro, și se va desfășura în perioada 01.09.2019 – 31.12.2020.

Am constatat așadar, că numărul acestor copii este în creștere, unii cu deficiențe mai grave dețin certificate, alții, cu sindrom ADHD, tulburări din spectrul autist, nu sunt certificați din varii motive, principalul fiind refuzul părinților de a accepta o problemă a copilului. Profesorii nu au capacitatea de a identifica manifestări în contextul anumitor afecțiuni, deoarece formarea inițială nu are conținuturi specifice, iar cea continuă este "săracă", formală, prin urmare nu stiu cum sa raspundă nevoilor acestora. De asemenea, planurile individualizate pe care aceștia trebuie sa le elaboreze sunt superficiale și formale, ele nerăspunzând în mod real nevoilor acestor elevi. Efectul direct al acestor neajunsuri se reflectă în incapacitatea acestor elevi în achiziția competențelor de baza. Pe termen lung, aceasta se va materializa în neintegrarea în societate ca și adulți activi, aceștia devenind în mare parte asistați social. Credem că investiția materială în educația noastră a profesorilor, și implicit a acestor elevi, acum, va contribui major la formarea competențelor de bază necesare integrării acestora într-o societate europeană ce se dorește unită  și egală.

Intenționăm să realizăm obiectivele proiectului, participând la cursurile cu tematică specifică, selectate conform nevoilor noastre de formare, după cum urmează:

Flux 1 - 5 profesori vor participa la cursul " Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving" cu o durată de 7 zile, organizat de Idec Training Centre, în perioada 17-23.05.2020 în Piraeus, Grecia.

Flux 2 - 5 profesori vor participa la cursul "We are all Specials" cu o durată de 6 zile, organizat de Europass Teacher Academy, în perioada 10-15.08.2020, în Barcelona, Spania.

Ultimele postari

TOP